Obrazek wyróżniający do artykułu - jak widzą daltoniści. Widoczna plansza z 4 tymi samymi zdjęciami. Zdjęcia przedstawiają, barwy widziane w różnych typach daltonizmu.

Jak widzą daltoniści? Percepcja barw a problemy w codziennym życiu

Aby zrozumieć, jak widzą daltoniści, trzeba poznać przyczyny i skutki ślepoty barw. Osoby z daltonizmem mają problemy z rozróżnianiem niektórych kolorów a czasem kształtów, co wynika z wad w funkcjonowaniu receptorów światła w ich oczach. Chociaż daltonizm nie wpływa na ostrość wzroku, może znacznie utrudniać codzienne życie, od wyboru ubrań po bezpieczne poruszanie się po drogach.

Zrozumienie, jak daltoniści postrzegają świat, jest kluczowe nie tylko dla samych zainteresowanych, ale także dla ich rodzin, nauczycieli, pracodawców, a nawet projektantów i twórców technologii. Poznanie ich potrzeb pozwala lepiej dostosować przestrzenie publiczne i miejsca pracy, aby były bardziej przyjazne dla wszystkich. Artykuł ten ma na celu przybliżenie czytelnikom, jak wygląda świat oczami osoby z daltonizmem i dlaczego tak się dzieje.

Czym jest daltonizm?

Daltonizm to wrodzona wada wzroku, która polega na problemach z rozróżnianiem kolorów. Znany jest także jako ślepota barw. To zaburzenie widzenia, które dotyka znaczną część populacji na całym świecie. Charakteryzuje się ono przede wszystkim trudnościami w rozróżnianiu pewnych kolorów, co wynika z różnic w budowie i funkcjonowaniu czopków w siatkówce oka.

To zaburzenie może manifestować się w różnych formach, od lekkich trudności w odróżnianiu odcieni, po niemożność widzenia kolorów inaczej niż w skali szarości. Osoby z daltonizmem zwykle nie rozróżniają między takimi kolorami jak czerwony, pomarańczowy i żółty. Istnieje wiele odmian tego zaburzenia, co sprawia, że osoby dotknięte różnymi typami daltonizmu mogą postrzegać kolory na odmienny sposób, nie tylko w porównaniu z osobami widzącymi normalnie, ale także między sobą.

Mimo że daltonizm nie wpływa na ostrość widzenia, jego obecność może znacząco komplikować codzienne działania i wybory, stawiając przed osobami nim dotkniętymi szereg nieoczekiwanych wyzwań.

Przyczyny daltonizmu

 1. Genetyczne podłoże daltonizmu
  Daltonizm jest najczęściej dziedziczony recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X, co sprawia, że znacznie częściej diagnozuje się go u mężczyzn.
 2. Daltonizm nabyty
  Może on również pojawić się jako skutek urazów, chorób oczu, lub przyjmowania niektórych leków i nadużywania alkoholu, choć jest to znacznie rzadsze.
Zdjęcie w artykule jak widzą daltoniści. Widoczny ludzkie oko z tęczówką, w której odbija się barwne widmo. Pozostały obraz utrzymany w kolorach szarości.

Dlaczego postrzegamy kolory?

Percepcja kolorów jest zjawiskiem szczególnym, ponieważ kolor jest właściwością przedmiotu, a interpretacja koloru może być subiektywna.

Na przykład, choć dwie osoby mogą zgadzać się, że liść jest zielony, każda z nich może widzieć jego odcień zieleni nieco inaczej.

Różnice w postrzeganiu wynikają z tego, jak światło oddziałuje z przedmiotami – niektóre jego fale są pochłaniane, a inne odbijają się od powierzchni i rozpraszają. To odbite światło trafia następnie do naszych oczu, przechodzi przez przezroczystą rogówkę i dociera na siatkówkę, która znajduje się w głębi oka. Jest to uproszczenie, ponieważ w oku zachodzą znacznie bardziej złożone procesy. Ostatecznie to mózg, działając jak zaawansowany procesor, interpretuje dane jako konkretne kolory, które postrzegamy.

Jeśli w wyniku zmian genetycznych oczy funkcjonują inaczej niż u większości ludzi, uniemożliwia to prawidłowe rozróżnianie kolorów. To prowadzi do pytania, jak daltonista postrzega barwny świat?

Istnieje wiele różnych rodzajów ślepoty barw, ale skupimy się na kilku przykładach, aby lepiej zrozumieć ten temat.

Rodzaje daltonizmu

Istnieją trzy główne rodzaje daltonizmu:

Monochromatyzm – jest to forma daltonizmu, która najbardziej odpowiada tradycyjnym wyobrażeniom o ślepoty barw, gdzie osoby dotknięte tym zaburzeniem nie dostrzegają żadnych kolorów. Dla monochromatystów świat prezentuje się wyłącznie w skalach szarości, od bieli po czerń. Ta sytuacja jest efektem albo nieprawidłowego rozwoju, albo całkowitego braku trzech rodzajów czopków w siatkówce oka, co również wpływa na zredukowaną ostrość wzroku.

Dichromatyzm – występuje, gdy przynajmniej jeden z czopków siatkówki jest nieprawidłowo rozwinięty lub nieobecny. Ten typ daltonizmu charakteryzuje się brakiem zdolności do rozpoznawania jednego z podstawowych kolorów:

 • Protanopia – trudności w rozpoznawaniu czerwonego, który może być mylony z zielonym.
 • Deuteranopia – problemy z rozpoznawaniem zieleni, często mylonej z czerwonym.
 • Tritanopia – niezdolność do rozróżniania żółtego i niebieskiego.

Trichromatyzm – osoby z tym rodzajem daltonizmu dostrzegają wszystkie kolory, ale percepcja jednego z nich jest obniżona, co prowadzi do zmniejszenia nasycenia danego koloru. Jest to spowodowane nieprawidłowym działaniem jednego lub więcej czopków siatkówki:

 • Protanomalia – zmniejszona wrażliwość na czerwień.
 • Deuteranomalia – obniżona percepcja zieleni.
 • Tritanomalia – zredukowana czułość na niebieski.

Te różnice w percepcji barw mogą znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie i jakość życia osób z daltonizmem.

Jak widzą daltoniści? Różne konsekwencje rodzajów daltonizmu

Dla osoby cierpiącej na protanopię, czyli pierwszy typ daltonizmu, jednym z głównych problemów może być prowadzenie samochodu. Jest to spowodowane trudnościami w rozróżnianiu czerwieni od zieleni, co jest kluczowe przy interpretacji sygnałów świetlnych na skrzyżowaniach.

Kolejny typ, tritanopia, powoduje problemy z rozpoznawaniem żółci i błękitu. Natomiast deuteranopia, działająca podobnie, ale w odwrotny sposób do protanopii, powoduje zamianę percepcji kolorów zielonych na czerwone.

Można sobie tylko wyobrazić, jak niezwykłe i zaskakujące wrażenia wizualne może przeżywać daltonista obserwujący las podczas zachodu słońca.

Diagnostyka i możliwości wsparcia

Osoby z łagodnymi formami daltonizmu, szczególnie z trichromatyzmem, często nie są świadome swojego zaburzenia, ponieważ nie towarzyszą mu inne symptomy wzrokowe wskazujące na nieprawidłowości. Jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w widzeniu barw (na przykład u dzieci), zaleca się wizytę u okulisty.

Specjalista może przeprowadzić diagnostykę za pomocą pseudoizochromatycznych tablic barwnych lub anomaloskopu, co jest uznawane za dokładniejszą metodę diagnozy. Inne techniki to użycie kart z kolorowymi kropkami tworzącymi obrazy, które osoba badana musi zidentyfikować, lub kolorowych żetonów do sortowania według kolorów.

Czy istnieje leczenie dla osób cierpiących na daltonizm?

Obecnie nie znaleziono sposobu na całkowite wyleczenie wrodzonego daltonizmu. W przypadkach daltonizmu wtórnego, wywołanego przez inne schorzenia oczu, czasami możliwe jest przywrócenie normalnego widzenia barw, na przykład poprzez operację usunięcia zaćmy.

Dostępne są również specjalne soczewki korekcyjne i okulary dla daltonistów, które umożliwiają lepsze rozróżnianie kolorów. Te soczewki są zaprojektowane tak, by indukować odpowiednie bodźce wizualne, które ułatwiają odróżnianie barw. W przypadku łagodnych form daltonizmu odpowiednio dobrane szkła mogą znacznie poprawić percepcję barw. Jest to dostosowywanie indywidualnie przez specjalistę na podstawie diagnostyki stopnia zaburzeń widzenia kolorów.

Problemy w codziennym funkcjonowaniu z powodu złego widzenia barw

Osoby cierpiące na daltonizm mogą napotykać liczne trudności w codziennym życiu, które dla innych mogą wydawać się błahe. Problemy te wynikają z niewłaściwego postrzegania kolorów, co może prowadzić do nieporozumień i błędów, szczególnie w sytuacjach, gdy odcienie mają kluczowe znaczenie.

Na przykład, daltoniści mogą mieć trudności z rozróżnianiem świateł sygnalizacji drogowej, co stanowi poważne zagrożenie w ruchu ulicznym. Podobnie, codzienne czynności takie jak wybór dojrzałych owoców czy dopasowanie kolorów ubrań mogą stać się dla nich wyzwaniem.

Oto lista niektórych codziennych aktywności, które mogą być utrudnione dla osób z daltonizmem:

 • Rozpoznawanie sygnałów świetlnych, co jest kluczowe dla bezpiecznego prowadzenia pojazdów.
 • Wybór i przygotowanie żywności, na przykład odróżnianie mięsa surowego od gotowego.
 • Wybieranie odpowiednich ubrań, szczególnie gdy konieczne jest dopasowanie kolorów.
 • Korzystanie z map i wykresów kolorowych, które są często używane w edukacji i pracy zawodowej.
 • Rozpoznawanie ostrzeżeń bezpieczeństwa, które często są kodowane kolorami.

Rozumienie tych wyzwań jest istotne, aby można było stworzyć środowisko bardziej dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich sposobu postrzegania barw.

Zakończenie

Zrozumienie mechanizmu widzenia kolorów przez osoby z daltonizmem pozwala na głębsze zrozumienie wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć na co dzień. Ślepota barw nie tylko wpływa na zdolność rozpoznawania sygnałów czy wykonywanie wielu zawodów, ale także na proste codzienne czynności, takie jak dobór ubrań czy gotowanie. Dlatego tak ważne jest, aby społeczeństwo było świadome istnienia tego zaburzenia i stosowało odpowiednie metody wsparcia, które mogą ułatwić daltonistom życie, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w domowym zaciszu.

Mimo że daltonizm może znacząco wpływać na życie i bezpieczeństwo osób nim dotkniętych, dzięki nowoczesnym technologiom i narzędziom wspierającym, daltoniści mogą łatwiej adaptować się do wyzwań związanych z percepcją barw. Edukacja na temat daltonizmu oraz dostęp do nowoczesnych narzędzi wspomagających, takich jak specjalne okulary czy aplikacje na smartfony, otwierają nowe możliwości dla osób z zaburzeniami widzenia kolorów.

Poprzez dostosowanie przestrzeni publicznych, edukacyjnych i zawodowych do potrzeb osób z daltonizmem możemy stworzyć bardziej przyjazne środowisko dla wszystkich.

JAK widzą DALTONIŚCI?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *