Kobieta przy pracy. Obrazek w artykule Dofinansowanie do okularów w pracy. Sprawdź zasady dofinansowania do okularów

Dofinansowanie do okularów w pracy. Sprawdź zasady dopłat do okularów

Dofinansowanie do okularów w pracy – komu przysługuje? W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, coraz więcej uwagi poświęca się komfortowi oraz zdrowiu pracowników. Dofinansowanie do okularów w pracy stało się jednym z tematów, który może Ciebie bezpośrednio dotyczyć. Jeśli spędzasz dużo czasu przed monitorem, Twoje oczy mogą potrzebować dodatkowej ochrony w formie okularów korygujących wzrok.

Od niedawna, przepisy stanowią, że pracodawca zobowiązany jest zapewnić dofinansowanie pracownikom na zakup okularów lub szkieł kontaktowych, jeśli badania okulistyczne wykażą taką potrzebę. To rozwiązanie jest wygodne i praktyczne – pozwala zadbać o zdrowie Twoich oczu bez dodatkowych kosztów, co stanowi istotne wsparcie w codziennej pracy.

Refundacja zakupu okularów lub szkieł kontaktowych waha się zazwyczaj między 250 a 450 zł i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pracownika, co oznacza, że pomoc, jaką możesz otrzymać, należy dostosować do Twojego stanowiska pracy i zaleceń lekarskich. To Twój pracodawca będzie odpowiedzialny za wdrożenie tej polityki, co stawia Ciebie, jako pracownika, w komfortowej pozycji do dbania o swój wzrok.

Przeczytaj:Gronkowiec w oku

Mężczyzna pry pracy w okularach. Obrazek w artykule Dofinansowanie do okularów w pracy. Sprawdź zasady dofinansowania do okularów

Podstawy prawne dofinansowania okularów korekcyjnych

W Polsce, jako pracownik, masz prawo otrzymać dofinansowanie na okulary korekcyjne, jeśli są one niezbędne do pracy przy monitorze. Istnieją konkretne podstawy prawne regulujące to zobowiązanie.

Kodeks Pracy i regulacje dotyczące refundacji

Kodeks Pracy, stanowiący główny dokument prawny regulujący stosunki pracy, zawiera rozdziały odnoszące się do warunków pracy oraz obowiązków pracodawcy wobec pracowników. W oparciu o art. 237³ kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz higieny pracy, co obejmuje również ochronę wzroku. Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych jest jedną z form realizacji tego obowiązku, jeżeli praca wymaga długotrwałej pracy przy monitorze komputerowym.

Rozporządzenie Ministra Pracy

Szczegółowe warunki dofinansowania okularów korekcyjnych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia, pracodawca jest zobowiązany do finansowania okularów korekcyjnych dla pracowników, jeżeli wyniki badań okulistycznych wskazują na taką potrzebę. Rozporządzenie to stanowi podstawę prawną i reguluje proces refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok.

Jeśli stwierdzisz, że twoje stanowisko pracy i wykonywane obowiązki wymagają od Ciebie używania okularów korekcyjnych, warto zapoznać się z regulaminem w Twojej firmie oraz wspomnianymi przepisami, aby w pełni rozumieć Twoje prawa oraz warunki dofinansowania.

Procedura uzyskania dofinansowania

Aby uzyskać dofinansowanie okularów w pracy, potrzebujesz przejść przez kilka etapów. Ważne jest, by dokładnie się z nimi zapoznać i zebrać wszystkie potrzebne dokumenty.

Wnioskowanie o refundację

Aby rozpocząć proces wnioskowania, skontaktuj się z działem personalnym lub BHP w Twojej firmie. Zapytaj o formularz wniosku o dofinansowanie okularów oraz jakie dokumenty będą potrzebne. Ustal też terminy i warunki, jakie musisz spełnić.

Zaświadczenie od lekarza

Potrzebne Ci będzie zaświadczenie od lekarza okulisty lub lekarza medycyny pracy, które potwierdzi konieczność stosowania okularów do pracy przy monitorze. Zaświadczenie to powinno być zgodne z zaleceniem lekarskim i wydane po przeprowadzeniu badań okulistycznych.

Badania lekarskie

Badanie wzroku przeprowadzone przez lekarza okulisty lub lekarza medycyny pracy jest kluczowe. Wynik tych badań określi czy faktycznie potrzebujesz okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze. To badanie jest podstawą do otrzymania refundacji od pracodawcy.

Kryteria i warunki dofinansowania

Rozważając dofinansowanie do okularów korekcyjnych w pracy, pamiętaj, że istnieje kilka kluczowych kryteriów i wymagań, które musisz spełnić, aby uzyskać wsparcie od pracodawcy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, w tym okulary korekcyjne, jeśli ich praca wymaga długotrwałego patrzenia na ekran monitora i jeżeli wyniki badań okulistycznych wskażą taką potrzebę.
 • Pracownik spędzający przed komputerem co najmniej cztery godziny dziennie kwalifikuje się do ubiegania się o refundację na okulary korygujące wzrok.

Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność używania okularów korekcyjnych podczas pracy.
 • Dokumentacja z przeprowadzonych badań okulistycznych wykazująca wady wzroku.

Kwota dofinansowania i limit refundacji

 • Kwota dofinansowania najczęściej waha się od 250 do 450 zł i jest ustalana przez pracodawcę.
 • Dokładna kwota dofinansowania zależeć może od wewnętrznych regulaminów i nie jest sztywno określona przez ustawodawcę.

Rodzaje wsparcia na okulary korekcyjne

Twoja praca wymaga korzystania z komputera i właśnie dowiedziałeś się, że potrzebujesz okularów korekcyjnych. Oto jakiego wsparcia finansowego możesz się spodziewać.

Zwrot kosztów za okulary

Gdy lekarz stwierdzi, że potrzebujesz okularów do pracy z monitorem, pracodawca może pokryć ich koszt. Kwoty refundacji mogą się różnić:

 • Minimalna kwota: często wynosi od 250 zł
 • Maksymalna kwota: może dochodzić do 450 zł

Wydatki te zwykle pokrywają oprawki i szkła korekcyjne do okularów, przy czym musisz zachować fakturę oraz inne dowody zakupu.

Szkła korekcyjne i soczewki kontaktowe

W przypadku soczewek kontaktowych lub szkieł korekcyjnych, proces wsparcia wygląda podobnie:

 • Dofinansowanie: obejmuje zakup soczewek zalecanych przez lekarza.
 • Ochrona wzroku: soczewki okularowe często posiadają filtr antyrefleksyjny oraz filtrujący niebieskie światło.

Ważne jest, by wybrane soczewki były zgodne z zaleceniami specjalisty, aby zapewnić Ci najlepsze możliwości korekcji wzroku przy pracy.

Często zadawane pytania

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące dofinansowania do okularów w pracy. Zrozumienie zasad może pomóc w prawidłowym korzystaniu z przysługujących Ci świadczeń.

Jak często można otrzymać dofinansowanie?

Możesz otrzymać dofinansowanie do okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych wtedy, kiedy badania okulistyczne wykażą taką potrzebę podczas pracy przy monitorze ekranowym. Regulamin nie określa ściśle, jak często przysługuje dofinansowanie, a częstotliwość może być zależna od stanu Twojego wzroku oraz od polityki firmy.

Czy dofinansowanie obejmuje także urządzenia elektroniczne?

Dofinansowanie do okularów w pracy nie obejmuje urządzeń elektronicznych takich jak laptop, smartfon czy tablet. Skupia się wyłącznie na zapewnieniu okularów lub szkieł kontaktowych zgodnych z zaleceniem lekarza, jeśli praca przy monitorach ekranowych tego wymaga.

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

Pracodawca ma obowiązek zapewnić dofinansowanie do okularów korygujących wzrok na podstawie [rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej]. Jako pracownik, masz prawo do okularów lub szkieł kontaktowych, jeśli wyniki przeprowadzonych badań okulistycznych wskażą na konieczność ich stosowania. Warto również wspomnieć, że dofinansowanie dotyczy wyłącznie soczewek okularowych, a nie oprawek.

Dofinansowanie do okularów w pracy – Podsumowanie

Twoje prawo do dofinansowania okularów w pracy jest zagwarantowane przez przepisy, które mówią o obowiązku pracodawcy dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. Jeśli na podstawie przeprowadzonych badań okulistycznych okaże się, że potrzebujesz okularów do pracy przy monitorze, możesz liczyć na wsparcie finansowe swojego pracodawcy.

Kwota dofinansowania może różnić się w zależności od miejsca zatrudnienia, ale zazwyczaj mieści się w przedziale:

 • Minimalna kwota: 250 zł
 • Maksymalna kwota: 450 zł

Pamiętaj o sprawdzeniu ewentualnych zmian w regulacjach prawnych, które weszły w życie 17 listopada 2023 roku.

Kryteria uprawniające do dofinansowania:

 1. Zalecenie lekarza specjalisty,
 2. Wynik badania okulistycznego wskazujący na potrzebę korekcji wzroku podczas pracy.

Twoim zadaniem jest złożenie wniosku o dofinansowanie, a pracodawca powinien Cię poinformować o dostępnych środkach i procedurze aplikacji.

Zachęcam do aktywnego korzystania z przysługujących Ci praw, co przyczyni się do lepszej jakości Twojej pracy oraz komfortu wzrokowego. Okulary czasem sa niezbędne do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *