Kobieta z notesem. Obrazek w artykule Refundacja okularów. Jak uzyskać zwrot kosztów za kupno okularów?

Refundacja okularów. Jak uzyskać zwrot kosztów za kupno okularów?

Refundacja okularów to temat, który może budzić zainteresowanie jeśli zmagasz się z problemami wzroku i potrzebujesz korekcji w postaci okularów lub szkieł kontaktowych. Od 17 listopada 2023 roku wprowadzone zostały nowe przepisy, które mogą wpłynąć na warunki dofinansowania zakupu okularów i szkieł. Warto być na bieżąco z przepisami, aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje regulacja z zakresu zasad refundacji dla szkieł korekcyjnych oraz okularów.

Sytuacja materialna nie musi być już barierą w trosce o dobry wzrok, ponieważ w wielu przypadkach pracodawca jest zobowiązany do częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów. Stanowią one niezbędne wsparcie dla pracowników, którzy z powodu uwarunkowań zawodowych doświadczają pogłębiania się wady wzroku.

Aby dobrze zrozumieć system dofinansowania okularów, należy poznać regulacje prawne dotyczące refundacji. Jeżeli okulary są dla Ciebie narzędziem pracy, sprawdź czy zmiany legislacyjne dotyczą również Twojej sytuacji zawodowej i kiedy możesz się ubiegać o dofinansowanie okularów. Wiedza na ten temat pozwoli Ci zmniejszyć wydatki na niezbędne artykuły optyczne.

Przeczytaj: Domowe sposoby na mroczki przed oczami

Kobieta w pracy przy kompie. Obrazek w artykule Refundacja okularów. Jak uzyskać zwrot kosztów za kupno okularów?

Podstawy prawne refundacji okularów

W Polsce Twoje prawa do refundacji okularów wynikają z konkretnych przepisów prawa pracy oraz regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako pracownik masz określone uprawnienia, o których warto wiedzieć.

Kodeks pracy i ochrona wzroku

Zgodnie z Kodeks Pracy, pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia Ci okularów korygujących wzrok, jeśli badania okulistyczne wykażą taką potrzebę. Podstawę prawną określa artykuł 237^6 Kodeksu Pracy, który mówi o obowiązku zapewnienia odpowiednich okularów lub szkieł kontaktowych korygujących do pracy przy monitorze komputerowym.

Rozporządzenia i przepisy BHP

Pracodawca musi postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, które szczegółowo reguluje kwestię refundacji okularów. Ponadto, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) zawierają wytyczne, które pracodawcy muszą przestrzegać, aby zapewnić Ci bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy.

Procedura uzyskania refundacji

Aby uzyskać refundację okularów, konieczne jest dopełnienie formalności oraz zgromadzenie wymaganych dokumentów. Proces ten jest stosunkowo prosty i wymaga przestrzegania kilku kroków.

Wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do procesu refundacji, powinieneś zgromadzić następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie – potwierdzające zmianę wady wzroku oraz konieczność noszenia okularów o innej mocy.
 • Faktura – oryginał lub kopia faktury zakupu okularów lub szkieł, na które chcesz otrzymać refundację.

Proces składania wniosku

Kiedy masz już wszystkie potrzebne dokumenty, możesz przejść do składania wniosku o refundację:

 1. Złóż wniosek – Wypełnij wniosek o refundację kosztów zakupu okularów, dołączając do niego wymagane dokumenty.
 2. Przekazanie dokumentów – Przedstaw wniosek wraz z załącznikami swojemu pracodawcy lub właściwemu instytucji, która odpowiada za przeprowadzenie procesu refundacji.

Pamiętaj, że proces refundacji może się różnić w zależności od regulaminu wewnętrznego obowiązującego w Twojej firmie lub od przepisów szczególnych instytucji.

Obowiązki pracodawcy

W 2024 roku, jako pracodawca jesteś zobowiązany do zapewnienia środków ochrony indywidualnej oraz dofinansowania do okularów, jeżeli natura pracy Twoich pracowników tego wymaga. Oto co powinieneś wiedzieć.

Dofinansowanie od pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek dofinansować zakup okularów lub szkieł kontaktowych, jeśli praca wymaga korzystania z monitorów ekranowych przez co najmniej 4 godziny w ciągu dnia roboczego. Kwoty dofinansowania wahają się zwykle od 250 zł do 450 zł i są ustalane indywidualnie przez pracodawców. Ważne jest, abyś jako pracodawca szczegółowo ustalił regulamin i zasady refundacji, które określą, czy dofinansowanie obejmuje zarówno szkła, jak i oprawki. W branży IT szczególnie zwróć uwagę na potrzeby twoich pracowników i bądź gotów do dyskusji na temat dofinansowania potrzeb związanych z ochroną wzroku.

Środki ochrony indywidualnej w pracy

Zapewnienie środków ochrony indywidualnej to twój obowiązek. W sytuacji, gdy pracownicy są narażeni na szkodliwe warunki (np. długa praca przed ekranem), musisz im dostarczyć odpowiednie środki, takie jak okulary korekcyjne dostosowane do ich potrzeb. Pracownicy działów HR mają za zadanie poinformować o zmianach przepisów i upewnić się, że zarówno potrzeby pracowników, jak i wymogi prawne są spełnione. Pamiętaj, iż nowe przepisy, które weszły w życie 17 listopada 2023 r., nakładają na Ciebie jako pracodawcę wyższe standardy ochrony zdrowia pracowników.

Kryteria i wysokość dofinansowania

W Polsce, jeśli potrzebujesz okularów, masz możliwość skorzystania z refundacji kosztów ich zakupu. Wyjaśniamy, jakie są kryteria przyznawania dofinansowania oraz jak wygląda sprawa zwracanych kwot.

Kwota dofinansowania

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oferuje dofinansowanie do okularów, które zależy od konkretnej wady wzroku. Oto obowiązujące stawki:

 • Dorośli z wadą wzroku ±6 dioptrii – refundacja wynosi 17,5 zł za jedno szkło.
 • Dorośli, których wada wzroku nie mieści się w powyższym przedziale – 35 zł za szkło.
 • Wada wzroku powyżej ±6,25 dioptrii i cylinder powyżej 2,25 dioptrii – refundacja to 90 zł za jedną soczewkę.

Przyznawanie dofinansowania

Zwrot kosztów za zakup okularów lub szkieł kontaktowych jest realizowany przez pracodawców oraz NFZ, jednak z różnymi warunkami.

 • Przez pracodawcę: Kwota refundacji jest ustalana indywidualnie w zakładach pracy i najczęściej waha się między 250 a 450 zł. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej refundacji zgodnie z zaleceniem lekarza, lecz nie we wszystkich przypadkach.
 • Przez NFZ: Aby otrzymać refundację, musisz spełniać określone kryteria wady wzroku. Dofinansowanie jest przyznawane co dwa lata.

Pamiętaj, aby sprawdzać bieżące przepisy, ponieważ mogą one ulegać zmianom, a dodatkowo niektóre zakłady mogą oferować inne formy wsparcia niż NFZ.

Refundacja okularów – Podsumowanie

Twoje możliwości uzyskania refundacji za okulary korekcyjne ze strony pracodawcy zależą od kilku warunków:

 • Zmiana wady wzroku: Jeśli Twoja wada wzroku ulegnie zmianie, musisz przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie.
 • Wypadek: Gdy Twoje okulary ulegną stłuczeniu na skutek wypadku w miejscu pracy, np. poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku.
 • Wniosek: Aby uzyskać refundację, musisz złożyć wniosek u swojego pracodawcy.
 • Wydatki: Pracodawca często określa, jaka kwota refundacji Ci przysługuje i może ograniczyć refundację do okularów w podstawowym standardzie.

Ważne jest, abyś był wyposażony w właściwe dokumenty:

 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
 • Potwierdzenie konieczności noszenia okularów podczas pracy przed monitorem.

Zorientuj się również w regulaminie refundacji obowiązującym w Twoim miejscu pracy. Pamiętaj, że dostęp do okularów korekcyjnych jest istotny dla zachowania zdrowia Twoich oczu, zwłaszcza jeśli dużo czasu spędzasz przed ekranem komputera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *